MUNNBIND

I Norge har vi regler fra nasjonale og lokale myndigheter. Man må forholde seg til både lokale og nasjonale regler i tillegg til anbefaling. Munnbind har blitt brukt som et hjelpemiddel for å forebygge smittespredning av både lokale og nasjonale myndigheter.

Når det kommer til påbud, anbefalinger og regler tilknyttet munnbind, anbefaler vi at du undersøker retningslinjene for din kommune evt. gjeldende nasjonale regler til enhver tid. 

Hold minst 1 meter avstand til andre mennesker så sant det lar seg gjøre.

Friluftsland.no tilbyr stort utvlag av munnbind. Vi tilbyr godkjente tøymunnbind som oppfyller CWA standard og iht. anbefaling fra folkehelse institut (FHI).

Vi får stadig spørsmål relatert til våre munnbind og bruken av disse. De hyppigste stilte spørsmålene med svar finner du under:

Godkjent munnbind oslo

Hvor godt beskytter munnbind mot

smitte?

 

Bruk av ansiktsmasker eller munnbind har vært et kontroversielt tema. Kan ansiktsmasker/munnbind bidra til å bremse spredningen av SARS-CoV-2 viruset som forårsaker covid-19? Det enkle svaret er ja, sier FHI. Kombinert med andre forebyggende tiltak som hyppig håndvask og sosial avstand, så bidrar munnbind til å redusere spredningen av viruset.

FHI klare anbefaling er å holde en fysisk avstand på minst 1 meter til andre, vaske hendene ofte og unngå å ta på ansiktet og munnbind.

Videre forklarer FHI at effekten av munnbind blir mer tydelig når det er brukt riktig og vaskelig riktig.

Korrekt bruk og vask av munnbind

Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no
Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no
Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no
Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no
Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no
Riktig bruk av munnbind på friluftsland.no

Riktig bruk av munnbind er forutsetning for å ha god effekt. Et munnbind skal, ved riktig bruk, beskytte både deg og andre mot dråpesmitte. Vaskbare munnbind kan vare lenge så lenge du vasker dem riktig.

Riktig anvedelse av munnbind?

Et munnbind, godkjent cwa munnbind eller tøy munnbind, skal redusere faren for å bli smittet, samtidig som det skal forebygge at du kan smitte andre som du befinner deg i nærheten av. For at et munnbind skal beskytte mot smitte, må det tas på og brukes på riktig måte.

Les om godkjent tøy munnbind

Påføring av munnbind

 • Rengjør/ hendene godt med såpe og vann evt. disinfisere før munnbindet tas på.
 • Påse at munnbindet er helt intakt før det settes på.
 • Dersom tøy munnbindet er ikke vasket eller er skadet skal den skiftes ut.
 • Ta tak i ørestrikkene og plasser munnbindet over nese og munn.
 • Fest strikkene bak ørene og trekk den øverste kanten over neseryggen, og den nederste kanten godt ned og under haken.
 • Dersom munnbindet skal knytes: sørg for at de øverste snorene går ovenfor ørene og at knuten er stram. De nederste snorene skal gå under ørene og knytes så stramt at det ikke foreligger noen åpning på sidene.
 • Press til over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden.
 • Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 • Munnbindet skal sitte tett og godt inntil ansiktet og over nese.

Under bruk av munnbind

 • Unngå å berøre munnbindet mens det er på.
 • Maksimal brukstid for et munnbind er 4 timer før du må legge den for vask
 • Bytt alltid munnbind dersom det blir fuktig, berøres eller tas av ved for eksempel spising og drikking. DA må det vaskes før neste gangsbruk.
 • Husk på at våre godkjent tøy munnbind kan gi 99,5% filtrering men må riktig bruk er forutsetning.

Fjerning av munnbind

 • Tøy munnbind beregnet til flergangsbruk men kun en gang for tiden. Bruk tøymunnbind kun én gang, og vask de deretter før neste gangs bruk. 
 • Munnbindet tas av ved kun å ta i strikken som er festet bak ørene, ikke ta i selve masken.
 • Dersom munnbindet har snorer, så skal den nederste knuten knytes opp først. Så den øverste.
 • Kast brukt munnbind i restavfall umiddelbart etter bruk. Tøymunnbind kan oppbevares i egnet beholder eller pose til det skal vaskes.
 • Vask hendene godt etter at du har tatt av munnbindet, byttet det eller berørt munnbindet.

Vi må alle følge gjeldende råd fra myndigheter, både nasjonalt og lokalt, om bruk av munnbind.

Avstand er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Vi er alle oppfordret til å holde 1 meter avstand til andre. I enkelte situasjoner, for eksempel på kollektivtransport, er det vanskelig å holde denne avstanden. Da anbefaler myndighetene oss til å bruke munnbind når det er økende smittespredning rundt oss.

Bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering (FHI.no)

Personer i innreisekarantene kan bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenestedet, og det samme dersom de forlater Norge i karantenetiden. Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelegen. Personer over 12 år skal da bruke munnbind mens de er på offentlig transport.

Personer som er i hjemmeisolering fordi de har covid-19 (påvist eller sannsynlig), bør benytte medisinske munnbind når de er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt anbefales det at husstandsmedlemmene bruker medisinske munnbind når de er nærmere den smittede enn 2 meter.

Tegnspråktolket munnbind-informasjon

Hva er forskjellen på de ulike munnbindene?

Medisinske munnbind er beregnet til engangsbruk som inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Jo høyere tall, jo bedre bakteriefiltreringsevne og mer beskyttelse har munnbindene. Medisinske munnbind er utformet for å hindre smitte fra den som har det på til andre, men det har også en beskyttende effekt for den som bærer det. Medisinske munnbind er medisinsk utstyr, med krav til konstruksjon, design, ytelse og testmetoder for godkjenning av slike produkt. Det er også krav til merking og norsk bruksanvisning.

Klasse I er anbefalt av myndighetene til bruk av befolkningen. Klasse II og IIR har altså noe høyere filtreringsgrad enn klasse I. Klasse IIR er i tillegg laget for å beskytte mot væskesprut.

Viktig: Medisinske munnbind er ment til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes!

Åndedrettsvern er ansiktsmasker med filter som forhindrer inhalering av støv og partikler, og gir en litt bedre beskyttelse mot virus. Dette er klassifisert som verneutstyr og er primært anbefalt til helsepersonell med nær pasientkontakt og som er utsatt for smitte av virus og bakterier.

Tøymunnbind er ikke godkjent medisinsk utstyr, og gir ikke like god beskyttelse som medisinske munnbind fordi filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent. De er derfor ikke anbefalt til syke personer eller for de som har nærkontakt med syke.